top of page

SERVEIS 

 

El Despatx presta servei d'assessorament jurídic en diversos àmbits de la pràctica jurídica tant de Dret civil i Dret de Família, com de Dret Penal (adults, menors, persones jurídiques, violència domèstica), Dret Laboral, i també presta serveis de Mediació i de creació, assessorament i gestió dempreses.

 

El bufet reuneix especialistes de diferents branques de dret que treballen desenvolupant les seves pròpies especialitats. Els nostres professionals i col·laboradors exerceixen l'advocacia davant de diferents Tribunals tant a nivell de Catalunya, com a la resta d'Espanya. 

 

DRET CIVIL
DRET DE FAMÍLIA

Les principals àrees de pràctica del departament són:

 

 • Dret de les persones: incapacitacions, tuteles, curateles, reintegració de les persones

 • Dret de les persones: incapacitacions, tuteles i curateles, reintegració de la capacitat de les persones.

 • Dret d'obligacions i contractes: reclamacions de quantitat, redacció de contractes (compravenda, lísing, renting, usdefruit,   _cc781905-5cde-3194-bb3b-8 136bad5cf58d_traspassos) 

 • Dret d'arrendament: redacció de contractes d'arrendament d'habitatges i locals de negoci, desnonaments.

 • Preparació i acompanyament a la signatura d'escriptures públiques i posteriors tràmits registrals i de gestió d'impostos.

 • Associacions, fundacions, societats civils, etc.

 • Drets reals. Assessorament en matèria dexecució hipotecària.

 • Dret de successions: preparació de testaments i regularització d'herències. 

Les principals àrees de pràctica del departament són:

 

 • Separacions, divorcis, nul·litats civils i canòniques.

 • Modificació de mesures

 • Parelles de fet.

 • Guarda i custòdia i règim de visites.

 • Pensió compensatòria i pensió alimentària.

 • Liquidació de règim econòmic i distribució de béns.

 • Pactes i acords prematrimonials.

 • Contractes de convivència.

 • Accions de reconeixement de fills i filiació.

 • Incapacitat. Tutela

 • Divorcis internacionals.

 • Reconeixement i execució a Espanya de resolucions dictades per tribunals estrangers.

 • Mediació familiar

 • Impugnació i reclamació de filiació

Jurisdicció de menors

Al despatx comptem amb advocats especialitzats en la Jurisdicció de menors.

 

Assumim la defensa des de la detenció del menor o des que se li imputa la comissió d'un delicte, acompanyant-lo durant tot el procés, seguint criteris que busquin una solució integral a la situació i la formació del mateix.

 

Responsabilitat civil 
Violència domèstica

Som especialistes en la resolució de conflictes en matèria de violència domèstica i violència de gènere.

 

Portem la defensa de persones acusades de la seva comissió i la de persones víctimes de la mateixa.

 

Assessorem així mateix com enfocar la situació familiar i la relació amb els fills en aquests casos.

 

 

Dret laboral

Al despatx comptem amb advocats especialitzats en matèria de Responsabilitat Civil:

 • Dret de Circulació.

 • Dret d'assegurances.

 • Dret de Responsabilitat Civil contractual i extracontractual.

 • Responsabilitat patrimonial de lAdministració.

 • Responsabilitat Civil Professional.

 • Responsabilitat Mèdica Civil.

 • Responsabilitat civil derivada de delicte.

 

Al despatx comptem amb advocats especialitzats en materia de Dret Laboral:

 • Contractes de treball en general
 • Contractació d'alts directius
 • Pactes d´exclusivitat
 • Pactes de no competència
 • Pactes de confidencialitat
 • Estrangeria
 • Pactes i acords dàmbit col·lectius
 • Convenis col·lectius,
 • Vaga/Tancament patronal
 • Auditoria laboral i de Seguretat Social

ALTRES SERVEIS 

 

El Despatx a més presta servei de

 

Mediació familiar

 

Com a mètode alternatiu de resolució de conflictes,  comptem amb una especialista que intenta ajudar les parts a buscar una solució a la qüestió que tenen.

 

Assessorament, creació i gestió d'empreses

 

T'oferim, a través d'un col·laborador, assessorament per a la constitució i administració de tipus_empreses: constitució de societats, nòmines, IVA, IRPF, Seguretat Social...._cc781905-5c- bb3b-136bad5cf58d_

bottom of page