top of page

DRET CIVIL
El dret civil és el conjunt de normes que regulen les relacions personals i patrimonials entre les persones, els seus drets i obligacions. Tenint en compte que el dret civil és la base fonamental de qualsevol sistema jurídic,ADVOCATSSANTCUGATcompta amb grans especialistes dedicats completament a aquesta àrea del dret, amb un ampli coneixement de la normativa i jurisprudència que regula i interpreta cada relació jurídica.

RESPONSABLE DE L'ÀREA:

 

 

  Les principals àrees de pràctica del departament són:

  • Dret de les persones: suport a les persones amb discapacitat (les anteriors incapacitacions), control de les mesures de suport i reintegració de la capacitat de les persones.

  • Dret d'obligacions i contractes: reclamacions de quantitat, redacció de contractes (compravenda, prestació de serveis, usdefruit,   permutes, _cc781905-5cde-3194-ba3b-13

  • Dret de l'arrendament: redacció de contractes d'arrendament d'habitatges i locals de negoci, desnonaments i situacions d'ocupació o precaris.

  • Preparació i acompanyament a la signatura d'escriptures públiques i posteriors tràmits registrals i de gestió d'impostos.

  • Drets reals. Assessorament i acompanyament judicial en matèria dexecució hipotecària.

  • Dret de successions: preparació de testaments i regularització d'herències. 

Pregunteu per la vostra situació i us direm si podem assumir el vostre tema.
bottom of page