top of page

DRET DE FAMÍLIA 
El dret de família, part molt important del dret civil, és el conjunt de normes que regulen les relacions personals i patrimonials entre els membres de la família, ja sigui durant la seva vigència, ja sigui en moments de crisi, regulant-ne els efectes que ha de tenir la nul·litat, separació o divorci. Tenint en compte que la sensibilitat i especialització en la pràctica del Dret de Família és fonamental per a la preservació de les relacions familiars i la capacitat econòmica dels seus membres,ADVOCATS SANT CUGAT compta amb grans especialistes dedicats completament a aquesta àrea del dret, amb un ampli coneixement de la normativa i jurisprudència i amb gran sensibilitat respecte a l'impacte emocional que ocasiona la crisi familiar.

Les principals àrees de pràctica del departament són:

 

 • Separacions, divorcis, nul·litats civils i canòniques.

 • Modificació de mesures

 • Parelles de fet.

 • Guarda i custòdia i règim de visites.

 • Pensió compensatòria i pensió alimentària.

 • Liquidació de règim econòmic i distribució de béns.

 • Pactes i acords prematrimonials.

 • Contractes de convivència.

 • Accions de reconeixement de fills i filiació.

 • Suport a persones amb discapacitat i control dels càrrecs tutelars

 • Reconeixement i execució a Espanya de resolucions dictades per tribunals estrangers.

 • Impugnació i reclamació de filiació

 • Mediació familiar

Lourdes Llorente. Derecho de Familia

RESPONSABLE DE L'ÀREA:

 

 

bottom of page