top of page
Helena Staromiejski.png

HELENA STAROMIEJSKI

Advocada col·legiada 2702 de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Terrassa. La seva vinculació familiar ha fet que, durant anys, fos la responsable de l'àrea administrativa del despatx, gestió d'expedients, gestió comptable, atenció i acompanyament al client. Coordinava l'agenda i programava les visites, passà a estudiar temes i jurisprudència i redactava escrits i esborranys de documents.

Graduada en Dret per la UAB amb realització de pràctiques externes i especialització en "Crims contra la Humanitat" i "Dret mediambiental", havent realitzat el seu treball de fi de carrera sobre"The EU-Turkey Statement, 18 març 2016, to tackle irregular migration, from a critical outlook"i amb un programa Erasmus a Vrije Universitate Brussels, cursant European Law, International Public Law, Introduction to Common Law, i European Criminal Law (Belgium,Germany, Netherlands and England).

Màster d'Advocacia per la Universitat Oberta de Catalunya amb un treball de fi de màster sobre"Com (no) apliquen els operadors jurídics la perspectiva de gènere".

Actualment exerceix amb plena dedicació al despatx, assumeix la direcció lletrada en tota mena d'assumptes civils, de família, de responsabilitat civil, penals i de violència de gènere ia més dels seus propis assumptes, ens dóna suport a la resta de companys. En aquests moments no podríem viure sense. Gran interès en la protecció al dret a l'habitatge digne i una perspectiva especial de gènere i de classe en l'exercici en general de l'advocacia i l'Administració de Justícia. Interès en la mediació familiar, com a mitjà alternatiu de resolució de conflictes. 

TFM
TFG

Tel. 935 901 111

Fax 935 895 536

Mov 605 510 703

bottom of page