top of page
Lourdes Llorente

LOURDES LLORENTE MARTÍNEZ

 

Llicenciada per la Universitat Autònoma de Barcelona el 1987. Col·legiada 1.584 de l'Il·ltre. Col·legi de l'Advocacia de Terrassa. 

 

Advocada fundadora deADVOCATS SANT CUGAT, es dedica des de fa gairebé 30 anys a l'exercici de l'advocacia, amb dedicació preferent al dret de família, dret civil i dret penal. Especialista en violència domèstica, jurisdicció de menors i estudis de Mediació, viu i té el seu despatx a Sant Cugat (Barcelona)

 

Tel.  935 901 111

Fax  935 895 536

Mov 619 677 160 (només urgències)

Àrees d'especialització 
  Currículum  
Roseton
IMG_3651.jpg

Responsable de les següents àrees del Despatx

 

DRET CIVIL: dreto arrendatici, dret de la propietat, dret de successions, obligacions i contractes, execucions hipotecàries, procediments sobre la capacitat de les persones, etc._cc781905-5cde-35

 

DRET DE FAMÍLIA: separacions, divorcis, parelles de fet, règim de visites, pagament de pensions, modificacions de mesures, filiacions. Cerca incansable d'acords que permetin conjugar interessos de la unitat familiar.

DRET PENAL:amb actuació tant a la jurisdicció d'adults com a la jurisdicció de menors. Des de delictes lleus fins a delictes del Tribunal de Jurat.

 

VIOLÈNCIA CONTRA LA DONA:Especialista acreditada en aquesta matèria. El despatx ofereix un acompanyament especial a les víctimes, especialment, a les víctimes de violència a l'àmbit domèstic ia les de violència de gènere.

 

d) JURISDICCIÓ DE MENORS:reclamacions de víctimes contra menors responsables i defensa de menors implicats en la comissió de delictes.

 

e) MEDIACIÓ: responsable del procés de mediació per ajudar les parts a la recerca de solucions, com a procés alternatiu al procediment judicial._cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d

Molt vinculada a l'exercici en l'àmbit de la seva ciutat i jurisdicció, va obrir el despatx el 1993.

 

Va ser membre de la Comissió del Torn d'Ofici de l'Il·ltre. Col·legi d'Advocats de Terrassa des del 1997 i es va incorporar com a Diputada 3a a la Junta del Col·legi d'Advocats l'any 2002, fins al 2006. 

Va ser presidenta de la Comissió del Torn d'Ofici i responsable de l'organització del Torn d'Ofici a la Jurisdicció de Rubí i Terrassa, període en què es va crear el Torn d'ofici per a les Víctimes de maltractaments, el Servei d'Orientació Jurídica Gratuïta a l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, el Servei d'Assessorament a l'àmbit de l'Oficina del consumidor i usuari de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, el Servei d'Assessorament a les Víctimes i Departament de la Dona de l'Ajuntament de Rubí, entre d'altres . 

Fou membre de la Comissió del Torn d'Ofici del Consell dels Il·lustres Col·legis d'Advocats de Catalunya. Ha participat a diversos Congressos d'Advocats i de Col·legis d'Advocats (Congrés General de l'Advocacia, Congrés de l'Advocacia catalana, Congrés de Noves Tecnologies, etc.).

Regidora de l'oposició del 2017 al 2019 des del juny del 2019 va ser nomenada Tinenta d'Alcaldia de Transparència, Bon Govern, Innovació, Participació i Barris de Sant Cugat del Vallès (mandat 2019-2023)

Formació 
Compromís 
IMG_2166_edited.jpg

Després d'acabar la carrera ihfins al 1992 va cursar estudis de Judicatura gràcies a una beca atorgada per la Generalitat de Catalunya. El 1993 es va matricular al primer curs de l'Escola de Pràctica Jurídica de l'Il·ltre. Col·legi d'Advocats de Terrassa i des de llavors ha estat en constant formació amb assistència a nombrosos cursos impartits pel Col·legi d'Advocats de Terrassa i Barcelona, així com pel Consell dels Il.tres. Col·legis d'Advocats de Catalunya, en matèria de Dret de Família, Arrendaments Urbans, Dret de la Propietat, Institucions del Dret Civil de Catalunya, Dret Succesori, Cursos de Dret Penal i Dret Penitenciari, Delictes contra la Seguretat en el trànsit, Curs de Medicina Legal i Forense, sobre el Judici per Jurat, curs sobre els delictes de Violència de Gènere, etc.

 

Va realitzar el Curs de Jurisdicció de Menors el que l'acredita com a especialista en Jurisdicció de Menors. cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d

 

Va realitzar el Curs d'Especialització en Mediació familiar, cosa que la va acreditar com a Mediadora familiar al Servei de Mediació de la Generalitat de Catalunya.

 

Postgrau en Administració Electrònica i Govern Obert al món local a la Universitat de Girona, Fundació UdG i titulada com a experta en Digitalització de les Administracions locals, per laSalle (2021).

 

Compromesa amb la defensa dels més necessitats, va ajudar a la reconstitució de la Comissió del Torn d'Ofici del Col·legi d'Advocats de Terrassa, havent-ne assumit la presidència durant 4 anys. Continua vinculada a la prestació i servei.
 
Va col·laborar amb laAssociació Albadajuda i reinserció de toxicòmans, formant part del seu Patronat.
 
Va col·laborar amb laPlataforma d'Afectats per la Hipoteca de Sant Cugat, formant part de la mateixa com a suport i realitzant tasques d'orientació jurídica i acompanyament en tràmits davant de diferents organismes i amb posterioritat també al Sindicat de Llogateres.
 
Col·labora habitualment amb altres entitats sense ànim de lucre i amb una orientació social i educativa, com elInstitut de la Infànciao elClub Karate Sant Cugatdel que va ser la seva presidenta i alumna. També va ser presidenta de la Coordinadora d'Entitats Esportives de Sant Cugat. El 2017 va entrar com a regidora de l'oposició al  Ple de l'Ajuntament de la ciutat i va entrar en Govern de la Ciutat com a Tinent d'Alcaldia de Transparència, Bon Govern, Innovació, Participació i Barris9 -2023), compaginant aquesta responsabilitat amb lexercici professional.
 
Col·labora amb la Universitat Autònoma de Barcelona perquè els estudiants de Dret puguin realitzar pràctiques al seu Despatx, ajudant-los i tutelant-los en el tram final, essencialment pràctic, de la seva formació.
 
 

bottom of page