top of page

ANTONIO RAMÍREZ MORALS

 

Llicenciat per la Universitat Autònoma de Barcelona el 1987.Advocat col·legiat 18.973 de l'Il·ltre. Col·legi de  l'Advocacia de Barcelona. Es dedica des de fa més de 30 anys a l'exercici de la professió.

Col·laborador extern del despatx és el responsable de l'àrea de dret mercantil i laboral, creació i gestió d'empreses i en matèria d'assessorament fiscal i tramitació de tributs.

 

Tel. 93 589 37 15

Fax 93 589 38 35

bottom of page