top of page

 PREUS APROXIMATS

Per tal que totes les qüestions estiguin clares des d'un inici, al nostre Despatx d'Advocats se us facilitarà un pressupost personalitzat del vostre assumpte, que tindrà en compte la complexitat, quantia econòmica en joc, temps a emprar i responsabilitat assumida, entre altres factors .

 

Cada assumpte presenta les seves característiques i dificultats pròpies, per tant, el preu pot variar d'un cas a un altre. No obstant això, orientativament els preus més habituals dels assumptes són els següents: 

 

CONSULTES
 • Visita simple:70,25 € + IVA

 • Visita amb estudi documentació o estudi d'antecedents:150 € + IVA

 • Sessió mediació: 150€ + IVA /persona

 • Acompanyament signatura escriptura (des):150 €

 • Gestió escriptures en organismes (des):300 €

 • Redacció de documents simples (des):150 € en endavant

 • Redacció de contractes: des de400 €a1.500 €en endavant

 • Negociació en matèria execució hipotecària: des 500 € en endavant

 • Redacció contractes lloguer:una mensualitatde renda

Als anteriors imports cal sumar-hi l'IVA corresponent, actualment el 21%

ACTUACIONS EXTRAJUDICIALS
Signo del dolar-Hombrecito blanco
Imagen calculadora-hombrecito blanco
PROCEDIMENT ÀMBIT CIVIL 
 • Procés família mutu acord sense fills ni patrimoni: des de800 €

 • Procés família mutu acord amb fills: des de1.500 € 

 • Procés família contenciós: des de2.000 €

 • Judici verbal: des de400 €

 • Judici ordinari: des de800 €

 

Als imports anteriors cal sumar-hi l'IVA, actualment el 21%.

PROCEDIMENT ÀMBIT PENAL 
 • Assistència a l'imputat o detingut a comissaria o jutjat des de150 €

 • Judici delicte lleu: des de400 € 

 • Judici ràpid amb conformitat: des de500 €

 • Instrucció de Judici ràpid sense conformitat: des de400 €

 • Assistència a la vista de Judici ràpid/PA: des de500 €

 • Judici penal complet: des de600€/900€ a 1.200€/1.500€ en endavant

 • Jurisdicció de menors: des de600 €

Als imports anteriors cal sumar-hi l'IVA, actualment el 21%.

 

IMPORTANT: Els preus anteriors són els honoraris mínims habituals del despatx, però cada cas té la seva particularitat, per la qual cosa elaborem sempre un pressupost / full d'encàrrec personalitzat, on quedarà reflectit l'import dels nostres honoraris del seu assumpte concret, així com les formes de pagament . Com hem dit, cal abonar també l'impost sobre el valor afegit (21%) i l'eventual cost de la intervenció d'altres professionals si cal (procurador, notari, registrador, pèrits o altres) professionals que hi hagin d'intervenir), la despesa de les taxes judicials si n'hi ha, el pagament d'impostos i despeses diverses (fotocòpies, trasllats, etc.).
NO OBLIDEIX preguntar-nos pel dret al benefici de justícia gratuïta. Més info aquí aquí.
bottom of page