top of page
Abogados Sant Cugat. Abogados Barcelona. Abogado accidente circulación

LLUÍS GRIERA CABELL

 

Llicenciat per la Universitat Autònoma de Barcelona el 1987. Col·legiat 1.965 de l'Il·ltre. Col·legi de l'Advocacia de Terrassa i 16.547 del  Iltre. Col·legi de l'Advocacia de Barcelona.

 

Es dedica des de fa més de 30 anys a l'exercici de l'advocacia amb dedicació preferent al dret sobre laRESPONSABILITAT CIVILi per això és el responsable d'aquesta àrea al despatx: sinistres, reclamacions d'indemnitzacions civils per accidents de circulació, danys a la llar, negligències mèdiques, negociació amb companyies d'assegurança... 

 

 

 

 

 

Tel  93 674 44 94

Fax 93 674 01 17

Mov 629 760 477

bottom of page