top of page

MEDIACIÓ 

 

La mediació és un sistema alternatiu de resolució de conflictes, en què un tercer imparcial, el mediador, busca facilitar la comunicació perquè les parts per si mateixes siguin capaces de resoldre un conflicte.

 

ADVOCATS SANT CUGATcompta amb una Mediadora amb habilitats per intentar que les parts aconsegueixin arribar a un acord de manera més ràpida, menys costosa i més satisfactòria per a ells.

Més informació clicantaquí 

 

Web delCentre de Mediació de la Generalitat de Catalunya

 

RESPONSABLE DE L'ÀREA:

 

 

bottom of page